Center for Diagnostik DTU

Mastitis ringtest 2019


Dato og tid

Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 08:00 til Tirsdag d. 3. december 2019 kl. 12:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 13. november 2019 kl. 23:55

Sted

Egen praksis, Egen praksis, 0000 Egen praksis Egen praksis
Egen praksis
0000 Egen praksis

Arrangør

Center for Diagnostik DTU
Tlf: 35886250
diagnostik@dtu.dk

Nu bliver det igen muligt at deltage i årets Mastitis-ringtest, for at kvalitetssikre det mikrobiologiske laboratoriearbejde i diagnostikken.

Ringtesten er det eneste nationale redskab til fortløbende kvalitetssikring af mastitisdiagnostikken i praksislaboratoriet. Ringtesten giver deltagerene mulighed for at kvalitetssikre deres egen mikrobiologiske diagnostik, og at sammenlige sig med det danske præstationsniveau. Testen lægger hovedvægt på normalt forekommende mastitisbakterier. Derudover afspejler testen den nyeste danske viden om mastitisbakterier samt bakterier der giver anledning til differentialdiagnostiske problemer. Alle bakterierne i ringtesten stammer fra mælkeprøver indsendt fra danske køer til DTU i de seneste år. Testen afspejler derfor et relevant spektrum af den forventelige danske mastitismikrobiologi.

Testen udbydes af Center for diagnostik DTU i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening.

Ringtesten er et tilbud til dyrlæger, laboranter og veterinærsygeplejersker beskæftiget med mikrobiologisk laboratoriearbejde i kvægpraksis.

Mange dyrlæger oplever stort udbytte af at få deres egen diagnostik kvalitetssikret, frem for at modtage generel rådgivning. Derfor udvides ringtesten i år, til også at omfatte indsendelse af prøvemateriale fra egen praksis. Ringtesten 2019 vil således bestå af 15 mælkeprøver som deltageren skal stille diagnoser på, 5 mælkeprøver med forud-oplyst agens, som deltageren skal resistensbestemme, samt validering af diagnosen på 5 mælkeprøver fra engen praksis. Samlet er det ønsket, at ringtesten dermed skal være både alment relevant samt målrettet den enkelte praksis’ kvalitetssikring.

Procedure og tilmelding

Ringtesten afvikles i uge 48. Prisen er 3500 pr deltager + 300 pr ekstra login.

Deltagere får et personligt log-in til en database, hvor resultaterne skal indtastes. Efter deadline for indrapportering af resultater får den enkelte deltager adgang til sine egne resultater og derudover udsendes en anonymiseret rapport over ringtestens samlede resultater. 

OBS: NY frist Deadline for tilmelding:                 13. november

Deadline for indsending af 5 isolater                  18. november

Prøver afsendes fra DTU:                                     25. november

Deadline for indrapportering af resultater:         03. december


5 mælkeprøver fra egen praksis indsendes sådan:

Prøverne skal være frosne når de afsendes, og skal sendes med køleelement.

Prøverne skal mærkes med løbenummer (1 - 5), CHR, Ko-nummer og indsendernavn.

Pakken med prøverne mærkes "att: Lærke Boye Astrup, Ringtest"

Pakken sendes til
Center for Diagnostik
Danmarks Tekniske Universitet
Henrik Dams Alle 205b
2800 Kgs. Lyngby

Samtidigt med pakken skal der sendes mail til Lærke lboast@vet.dtu.dk
Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

Indsenders navn + klinikkens navn.
De 5 prøvers respektive CHR, Ko-nummer + diagnose fra eget praksislab.

OBS: vær opmærksom på, at prøverne skal være mælkeprøver, altså hverken agarplader, bakterieisolater eller lignende, men selve den oprindelige mælkeprøve, som danner grundlag for jeres egen diagnostik.


Praktisk vedrørende ringtesten:
Det anbefales, at Ringtesten anvendes udelukkende til at kvalitetssikre den daglige diagnostik og ikke betragtes som en konkurrence. Derfor er det ikke hensigten at ringtesten skal anvendes til at afprøve nye materialer/metoder, men til at finde eventuelle fejl/bedre alternativer i sin eksisterende diagnostiske rutine.

Ønsker man alligevel at optimere sit laboratorieudstyr i forbindelse med ringtesten, kan man tage afsæt i nedenstående "huskeliste": 

Inkubator, tjek at den holder temperaturen 37 grader celsius
Dåse med fyrfadslys til mikroarerofil inkubering (evt. CO2-incubator eller beholder med generator for mikroaerofil atmosfære)
UV-lampe (Woods lampe)
Mikroskop med olieimmersionslinse
Immersionsolie
Objektglas
Dækglas
10 µL podenåle til udsæd/tests
Sterile vatpinde til udsæd
Affaldsspand til inficeret materiale
Håndvask og hånddesinfektion
Papir til aftørring
Sprit eller lignende til desinfektion af arbejdsområdets overflader efter endt laboraotoriearbejde - husk at der potentielt fremsendes resistente bakterier.

Reagenser
KOH 3%
Brintoverilte (H2O2) 3%
Koagulasetest
Nigrosin til udstrygningspræparater
1 McFarland standard 0,5
Rør med 0,9% NaCl
Agar
Blodagar med 0,05% aesculin
CHROMagar

Resistensbestemmelse
Tabletter eller disks til resistensbestemmelse over for  PEN (10U). Der kan også anvendes MIC-plader

Spørgsmål rettes til:

Lærke Boye Astrup, Specialkonsulent, Center for Diagnostik DTU, tlf. 93510851, lboast@vet.dtu.dk

Nærmere information  følger.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Center for Diagnostik DTU
Tlf: 35886250
diagnostik@dtu.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Center for Diagnostik DTU
Tlf: 35886250
diagnostik@dtu.dk